Premiešať zoznam

Náhodné premiešanie

Ľahko generujte náhodné zoradenie, napríklad na určenie, kto štartuje ako prvý v súťaži.

 • Pre úplnú náhodu použite len jeden kôš.
 • Ak chcete, aby premiešanie bolo generované podľa vekovej kategórie, vytvorte viacero kôšov!
 • Môžete vytvoriť až 10 samostatných kôšov, účastníci z kôša "A" štartujú ako prví, potom tí z kôša "B", potom z kôša "C"...

Premiešajte váš zoznam

Paramètre
Kôše sa používajú na spravovanie účastníkov rôznych úrovní
Kôš A
Účastníkov oddeľte čiarkami alebo novými riadkami. Je tiež možné kopírovať a vkladať z tabuľky.
Chýbajú účastníci na spustenie žrebovania!Je príliš veľa účastníkov na spustenie žrebovania!Skontrolujte počet víťazov!
 • 4.5/5 (8)

Aplikácia Losovania, Generátor Náhody

Nechajte náhodu zoradiť váš zoznam

Premiešanie zoznamu je zjednodušené našim algoritmom, jedným kliknutím je váš zoznam premiešaný

Náhodné poradie

 • Zoradenie v rámci kôšov je úplne náhodné,
 • Pre toto žrebovanie používame vylepšený algoritmus "Fisher-Yates", aby sme sa vyhli skresleniam, ktoré môžu mať klasické algoritmy náhodného zoradenia.

Premiešať zoznam

4.5/5 ( 8)

Vykonajte NÁHODNÉ ZORADENIE zoznamu účastníkov na stanovenie poradia štartu v súťaži alebo výhody spojenej s týmto náhodne vytvoreným poradím. Jedným kliknutím je váš zoznam premiešaný a potom ho môžete exportovať do tabuľky. K dispozícii je dôkaz o prvom žrebovaní.

Určiť štartovacie pozície

 • Softvér na náhodné zoradenie,
 • Dávať výhody, priraďovať čísla pretekárov,
 • Náhodný štartovací čas,
 • Premiešanie zoznamu,
 • Náhodné žrebovanie, náhodný algoritmus  :  náhodný výber/poradie, náhodné triedenie
 • Potrebné HTML5 a JavaScript